CHAPPIN HOMME là một tập thể thống nhất, tạo điều kiện để tất cả mọi người cảm thấy hài lòng và tự tin trong công việc của mình.
Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến từng nhân viên và cố gắng tạo ra một môi trường văn minh, coi trọng tính nhân văn và tính độc đáo của mỗi người để bạn tự do thể hiện bản thân mình trong công việc và cuộc sống.

Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc khác biệt, nơi bạn được khuyến khích hiểu rõ hơn về thương hiệu, doanh nghiệp và động lực của bạn, để cùng nhau chúng ta có thể mở ra khả năng phát triển của bạn.

Hãy là một nhân viên tiềm năng

Tại CHAPPIN HOMME, hãy tự tin thể hiện những khả năng của bạn, tất cả những giá trị bạn tạo ra đều sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng.
Chúng tôi tin rằng điều quan trọng đối với sự thành công lâu dài của doanh nghiệp là thúc đẩy sự hợp tác công bằng win – win.

Phát triển cùng nhau

Chúng tôi tin rằng tất cả nhân viên cần được hỗ trợ trong việc phát triển tài năng cá nhân và sự nghiệp của họ. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho nhân viên của chúng tôi để họ nhận ra tiềm năng chuyên môn và cá nhân đầy đủ của họ và đạt được kỳ vọng của họ bằng cách tạo ra văn hóa nâng cao năng lực học hỏi, phát triển và đổi mới. 

Chúng tôi cũng tin vào sự phát triển được thúc đẩy bởi ý thức về mục đích và động lực bản thân của một cá nhân. Chúng tôi khuyến khích hành trình nghề nghiệp đa trải nghiệm để nhân viên của chúng tôi có thể học hỏi từ các loại hình công việc, nhà lãnh đạo, môi trường và các nhóm khác nhau.
Xem thêm các vị trí tuyển dụng: